Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Pethő László (1945. május 7. Sátoraljaújhely): szociológus, ny, egyetemi docens.. – Az ELTE BTK-n történelem szakos tanári–etnográfus oklevelet (1968), majd 1986-ban szociológus diplomát szerzett (1986), doktorált (1988), a szociológiai tudomány kandidátusa (1992), a Debreceni Egyetemen habilitált (2001). – A Déryné Művelődési Központ népművelője, majd igazgatója (1968–1976), a Jászberényi Tanítóképző Főiskola Közművelődési Tanszék főiskolai tanára (1976.–1999), egyúttal a Miskolci Egyetem Dunaújvárosi Főisk. Kar főiskolai tanára (1994-2004). Az ELTE Tanárképző Főisk. Kar Művelődésszervezés Tanszékén (1999. júl. 1-jétől), majd az ELTE Pedagógiai és Pszicholóigai Kar Andragógiai Tanszékén (2003. szept. 1-jétől főiskolai tanár, egyetemi docens. Az ELTE Neveléstudományi Doktori Iskolájában 2013 júniusáig az andragógiai program vezetője, konzulens és disszertációk opponense. A berlini Humboldt Egyetem (1990), a bécsi Collegium Hungaricum (1991), a svájci Schweizerischer Nationalfond (1995) és a német Deutsche Akademische Austauschdienst (DAAD) ösztöndíjasa (1999-2000). 1997 és 2004 között többször tartott előadásokat a Vechtai Egyetemen, ahol 2003-ban vendégprofesszorként dolgozott. – Falu-, család- és oktatásszociológiai kutatásokkal, elsősorban a tanítói foglalkozás átalakulási folyamatának vizsgálatával és az arra ható politikai tényezők elemzésével foglalkozott. Vizsgálta még a falusi családok életmódjának átalakulását és a Jászság mikrorégió szociológiai és szociálpolitikai problémáit. Újabb kutatásai a felnőttképzés valamint a munkás- és városantropológia területére irányulnak. Számos nemzetközi szociológiai, felnőttoktatási és antropológiai konferencia előadója. – Az MTA Szociológiai Biz. tagja. A M. Szociológiai Társaság (1982-től), a M. Néprajzi Társaság tagja (1984-től) Magyar Írószövetség tagja. – Déryné-emlékplakett (1975), a Jászságért Alapítvány díja (1997), Jász-Nagykun-Szolnok megye Tudományáért Díj (1998), Széchenyi István Ösztöndíj (2001). Magyar Érdemrend Lovagkeresztje (2016), Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Tudományos Díj (2016) – A Jászsági Évkönyv alapító szerkesztője, a Jászkunság c. folyóirat szerkesztő bizottságának tagja. 2017 óta nyugdíjas.
F. m.: Jászberény története a harmincas évektől az ezredfordulóig 2017. (főszerkesztő és szerző), Jászberény története a reformkortól a harmincas évekig 2015. (főszerkesztő), Jászberény története a kezdetektől a reformkorig 2014. (főszerkesztő), A tanítók és a társadalom. Történeti-szociológiai megközelítések. Kand. értek. is. (Bp., 1992); Az osztrák és a svájci felsőoktatás (Budapest 1996); Egy mikrorégió az ezredfordulón. Tanulmányok, szociográfiák, publicisztikák. (Bp., 1999); Araszolók. A Jászság az átalakulás éveiben. 1986–2000. (Bp., 2000); Racionalizáció és társadalmasítás. Tanulmányok. (Jászberény, 2002) A rendszerváltás óta folyó munkáskutatások néhány eredményéről – In Munkástörténet-Munkásantropológia (Bp. 2003. szerk is.); The Possibility of the Formation of Non-Profit Adult Education in Hungary: considering the development before and after the political change – In Journal of Adult and Continuing Education Vol. 6. 2004. (Japan); A városkutatás antropológiai lehetőségei és dilemmái In. Fehéren feketén Varsánytól Rititiig Tanulmányok Sárkány Mihály tiszteletére I. köt. 231-244. L’Harmattan Kiadó 2004.