Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Publikációk

2009.03.06

MTMT-ben nyilvántartott publikációk

https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10001366

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBLIKÁCIÓK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Könyvek

 

 

 

Tanítók és a társadalom Bp. 1991. Edukáció kiadó 172 p.(Online: http://www.jfk.szie.hu/files/people/petho-laszlo/tanitok_es_tarsadalom.pdf)

 

Az osztrák és a svájci felnőttoktatás Bp. 1996. ELTE Tanárképző Főiskola Művelődésszervezési Tanszéki Szakcsoportja - Nyitott Képzések Egyesülete 56 p.

 

Egy mikrorégió az ezredfordulón – Bp. 1999. MTA Politikai Tudományok Intézete [online: http://mek.niif.hu/01700/01755/01755.pdf]

 

Araszolók – Bp. 2000. Magyar Napló kiadó 146. o.

 

 

Racionalizáció és társadalmasítás – felnőttoktatási és művelődésszociológiai tanulmányok  Jászberény 2002. 130 o.

 

( Online: http://www.jfk.szie.hu/files/people/petho-laszlo/racionalizacio_es_tarsadalmasitas.pdf)

 

 

 

 

 

 

Tanulmányok, közlemények

 

 

 

 

 

Márkus István és a Jászság - Jászkunság Évkönyv - Szolnok 2014. 104-120.

 

A tanulás, mint az időskori aktivitás fenntartásának lehetősége - Andragógia és Művelődéselmélet 2013/2. http://www.andragogiaesmuvelodeselmelet.hu/I-evfolyam-2-szam-2013

 

Időskori tanulás a teljesebb életért - Felnőttképzés 2011. 4. 1-9.

 

A komfortérzet fenntartása - Agora 2011. 7. 9-20.

 

Egyénisége számos tisztelőt és barátot szerzett neki - Tálasi István dékáni működéséről In. Betakarítás Kecsemét 2010. 153-162.

 

Hasonlóságok és különbségek - Az osztrák és a megyar felnőttképzés üsszehasonlító elemzése, In Tanulmányok a neveléstudomány köréből -A megújuló felnőttképzés Gondolat, pp. 234-246

 

Felnőttoktatók, felnőttképzés a nagyvállalatoknál, In Felnőttoktató – Nemzeti Tankönyvkiadó Bp., pp. 354-367

 

A komfortérzet megtartása - az időskorúak tanulásának problémái és megoldási lehetőségei, In: A szociális életképesség megalapozása az iskolában - Professzorok az Európai Magyarországért - PEM tanulmányok IX., pp. 255-

 

 

 

Felnőttoktatás és felnőttképzés, A szak- és felnőttképzés-szervezés gyakorlata, Raabe Tanácsadó és Kiadó Kft., pp. 1-9

 

Művelődés az Apritógépgyárban – Budapesti Népművelő 1976. 3-4. 8-9.

 

Művelődési otthon és iskola – Népművelés  1981. 32-34.

 

Tanyai családok - Kultúra és közösség 1980. 4. 47 - 55.p.

 

Két dolgozat Jászszentandrásról - Népművelési Intézet Bp. 1986.

 

A vállalati szociálpolitika néhány kérdése - Szociológia 1984. 1-2.sz.

 

Adatok tükrében: egy lakótelep - Városok Évkönyve 1987. Budapest Magyar Urbanisztikai Társaság 187 - 189. p.

 

Falukutató táborozás Jászfényszarun - Tájékoztató 1988. 1-2. 150 - 159 p.

 

Az iskolaszék, mint az oktatásirányítás önkormányzati formája - Eötvös József Tanítóképzô Fôiskola Tudományos Közleményei 2. 1988.

 

Család, foglalkozás, vallásosság egy jászsági faluban - Kultúra és Közösség 1988. 5. sz.

 

A vezetôk és oktatók rekrutációjának néhány kérdése a KLTE-n - Felsôoktatási Szemle 1989. 11.sz.

 

A tanítóképzés főiskolásításának oktatáspolitikai kérdései - Pedagógusképzés 1989. 1. 66- 104 p.

 

A tanítók felkészítését és munkáját befolyásoló felekezeti sajátosságok a polgári korban Magyarországon  In. Zounuk A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár Évkönyve 5. Szolnok 1990. 125-142 p.

 

Az iskolaszékek funkcióiról - In. Tanulmányok az önkormányzatok köréből - Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Tanács Tudományos Koordinációs Bizottsága Szolnok 1990. 187 - 211 p.

 

A falusi családok életmódjának átalakulása Jászszentandráson - Alföldi társadalom Békéscsaba 1990.

 

Magyar tanítók kisebbségi sorsban - Pedagógiai Szemle 1990. 2. sz.

 

Rendszerváltás egy jászsági faluban - Szövetkezés 1991. 2. 64 -77.

 

A néptanító alakja az irodalomban és más műalkotásokban In. Közelítések. Debrecen 1992. Ethnica Alapítvány 215 - 227 p.

 

Az elvándorlások okai és irányai egy jászsági község példáján In. Válság és kiút Falukonferencia. Pécs 1991. MTA regionális Kutatások Központja 197-200 p.

 

A tanítói pálya mint mobilitási csatorna - In Oktatók disszertációinak tartalmi ismertetése Jászberény 1993. Főiskolai kiadványok 9. 77-86 p.

 

Érdek és érdekkifejeződés az önkormányzatok szövetségeiben - In. Kiút a válságból II. Falukonferencia. Pécs 1993. MTA regionális Kutatások Központja 268-274 p.

 

A migráció néhány kérdése egy jászsági településen az 1960-70-es években - Zounuk 6. 1991. A Jász-Nagykun-Szolnok megyei Levéltár Évkönyve 225 - 236 p.

 

Rendszerváltás egy jászsági faluban - Szövetkezés 1991. 2. sz. 64 -77 p.

 

Erwachsenenbildung in Ungarn auf der Suche nach neuem Profil - Das Forum 1991. 4. sz. (München)

 

Concomitant Change of the Political and Economic system in a Hungarian Village - Perspectives on a changing Europe, First European Conference of Sociology - Viena 1992.

 

Az osztrák egyházi iskolaügy működéséről - Holnap 1993. sz. 42-45 p.

 

Az osztrák pedagógiai akadémiák. = Pedagógusképzés. 1992. 1. 86-93.

 

Orientációs pontok és érdekkifejezôdés az önkormányzatok szövetségeiben - Önkorkép,  1993. 4. sz. 18-21p.

 

Rendszerváltás helyben. Egy jászsági falu az átalakulás éveiben. Forrás, 1993. 5. sz. 41-54 p.

 

A migráció többoldalú megközelítésének néhány kérdése. Juss, 1993. 1.sz.  91-102 p.

 

Az osztrák egyházi iskolaügy működéséről - Holnap 1993. sz. 42-45 p.

 

Orientációs pontok és érdekkifejezôdés az önkormányzatok szövetségeiben - Önkorkép,  1993. 4. sz. 18-21p.

 

Rendszerváltás helyben. Egy jászsági falu az átalakulás éveiben. Forrás, 1993. 5. sz. 41-54 p.

 

Kárpótoltak és magánvállalkozók.  Forrás, 1994. 5.sz.  31-50 p.

 

A demokrácia következményei. Valóság 1994. 9.sz. 30 - 44 p.

 

A felnőttoktatás szociológiai kérdései.  In. 25 éves a Főiskolai oktatás Dunaújvárosban - Jubileumi konferencia előadásai III.  Dunaújváros 1994.  877 - 885 p.

 

Falusi szervezetek és a helyi közvélemény - Agrártörténeti Szemle 1994. 1-4. sz. 191 - 203 p.

 

Teachers in School Hierarchies: Church versus State Education - Sociological abstracts Bielefeld 1994.jul. 180.p.

 

Herkunft und Lebensbedingungen der Volksschullherer in Ungarn - Beitrage zur Historischen Sozialkunde - Wien 1994. 2. 1-6 p.

 

Das vom König zurückgekaufte Land. In Jahrbuch für das Oldenburger Münsterland 1995. 175 - 188

 

A középiskolák szerepe és a városi elit Magyarországon  - Zounok 11. Jász-Nagykun-Szolnok  megyei Levéltár Évkönyve 1996. 219 - 228 p.

 

Mégis akadt hely a csónakban - adatok az 56-os forradalom svájci fogadtatásához  Korunk  1996. 10. sz.

 

The role of secondary schools and urban elites in pre-Socialist Hungary (Recruitment and Local Schooling Policy) - History of Elite Education in Central Europe - Cracow Conference 25 - 27. April 1996.

 

Historische und gegenwärtige Typen von Erwachsenenbildnern in Ungarn - In. Personality and Biography in the History of Adult Education - Peter Lang Berlin-Bern-New York - Paris - Wien 1998. 137 - 148.

 

Változó utcakép és privatizáció - Jászkunság 1997/1. 27-33.

 

Alapítványok és vállalkozások – Korunk 1997. 11. sz. 85-90.

 

Alapítványvilág – Századunk kihívásai – a magyar irodalom válaszai Miskolc 1998. Tokaji Írótábor Egyesület

 

Arcképek a magyar felnőttoktatás “hőskorából” és közelmúltjából – In. Magyar Felnőttoktatás története Bp. 1998.  211-217. p.

 

 

 

 

 

 

 

Araszoló vállalkozók, tétova szövetkezők – In Agrárátalakulás Magyarországon a 90-es években Phare Térségfejlesztési ismeretek felsőfokon IV. Szolnok 1998. 53 –69.

 

 

 

 

 

 

 

Magyarok bevándorlása Svájcba (1956-1990) – In. Migráció – tanulmánygyűjtemény KSH Népességtudományi Kutató Intézet Bp. 1999. 43-49. p.

 

 

 

 

 

 

 

A parlamenti választások tapasztalatai Jász-Nagykun-Szolnok megyében – In Parlamenti választások 1998 234-244. P. – MTA Politikai Tudományok Intézete

 

 

 

 

 

 

 

Elszakadás, rágalmak és beilleszkedés – Magyar Napló 1999. 10. 48-56.

 

 

 

 

 

 

 

Aktívak vagy lusták? – a német pedagógusok közéleti szerepvállalásáról – Jászkunság 1999. 145-151.

 

 

 

 

 

 

 

The Role of the New Farmers and Co-operatives in Hungarian Rural Areas – Rurality in Europe at the threshold of centuries 1999. 75-80.

 

 

 

 

 

 

 

A felnőttoktatás fogalmának változásáról – Új Pedagógiai Szemle 2000. 10. sz.

 

 

 

 

 

 

 

A várható élettartamtól az ülve táncolásig  71 – 75. O. – In Tanulás, művelődés, szabadidő idős korban – Bp. 2000. Német Népfősikolai Szövetség – Nyitott Képzések Egyesülete

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Heimvolkshochschul-Bewegung in Ungarn. In: :  Europahandbuch Weiterbildung - EuHWB -.Teil A,165.30.150,S.1-7. - 1999

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The Challenge of Modernisation – Education and Adult Education Policy in Hungary, 1950 to the Present – In The Rise and Fall of Adult Education Institutions and Social Movements Peter Lang Frankfurt am Main - Berlin-Bern-New York - Paris - Wien 2000. 61-75.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A vidéki munkásság antropológiája In Paraszti múlt és jelen az ezredfordulón - Szentendre Magyar Néprajzi Társaság 2000.  423-432. p.

 

 

 

 

 

 

 

A helyi politizálás lehetõségei és a civil szervezetek -   In: Egy évtized önkormányzati mérlege és a jövõ kilátásai  Magyar Közigazgatási Intézet Bp. 2000. 281-293.

 

 

 

 

 

 

 

A várható élettartamtól az ülve táncolásig – In. Tanulás, művelődés, szabadidő idős korban – Budapest 2000. 71-75.

 

 

 

 

 

 

 

A történeti antropológia modern enciklopédiája  Educatio, 2001.  4. sz. 743-745.

 

 

 

 

 

 

 

A rendszerváltás hatásai egy vidéki kistérségben – In Mérlegen a XX. századi magyar történelem – értelmezések és értékelések Budapest 2002. 1956-os Intézet, Debreceni Egyetem Történelmi Intézet – 511-516.

 

 

 

 

 

 

 

Ökonómia, kooperáció, felnőttoktatás. Egy felnőttképzési koncepció a századelőről In  Közművelődés és felnőttképzés Írások Maróti Andor 75. születésnapjára – Élethosszig Tartó Művelődésért Alapítvány Budapest 2002. 150-156.

 

 

 

 

 

 

 

A kultúraközvetítés mérnöke – Születésnapi beszélgetés Maróti Andorral – Magyar Napló 2002. 7. sz. 34-37. p.

 

 

 

 

 

 

 

Die Hauptstrebungen der ländlichen Erwachsenenbildung in Mitteleuropa – In Ethics, Ideals and Ideologies int he History of Adult Education - Peter Lang Frankfurt am Main - Berlin-Bern-Bruxelles-New York -Oxford-Wien 2002. 195-204.

 

 

 

 

 

 

 

A rendszerváltás óta folyó munkáskutatások néhány eredményéről – In Munkástörténet-Munkásantropológia – Bp. 2003. Napvilág kiadó 195-202.

 

 

 

 

 

 

 

Regionális és lokális kiadványok szerkesztőinek találkozója  Comitatus : önkormányzati szemle, 2003. (13. évf.) 3. sz. 75-76.

 

 

 

 

 

 

 

The Possibility of the Formation of Non-Profit Adult Education in Hungary: considering the development before and after the political change  – In Journal of Adult and Continuing Education Vol. 6. 2004. (Japan) 179-194.

 

 

 

 

 

 

 

A városkutatás antropológiai lehetőségei és dilemmái In. Fehéren feketén Varsánytól Rititiig Tanulmányok Sárkány Mihály tiszteletére I. köt. 231-244. L’Harmattan Kiadó 2004.

 

 

 

 

 

 

 

A munkásság helyzetének változása a rendszerváltást követő években –In. Utóparaszti hagyományok és modernizálódási törekvések a magyar vidéken MTA Néprajzi Kutatóintézet – Társadalomtudományi kutatóközpont  317-330. Budapest 2005.

 

 

 

 

 

 

 

Egy mintaváros: Wolfsburg – Dunaújvárosi Főiskola Térségfejlesztési Kutatócsoport 1-15. Dunaújváros 2005.

 

 

 

 

 

 

 

Nyelvórák, emlékezet-tréningek időseknek  Felnőttképzés, 2006. (4. évf.) 1. sz. 28-31

 

 

 

 

 

www.nive.hu

 

 

 

 

 

 

 

Felnőttoktatás és politika. In Feketéné Szakos Éva (szerk.): Fókuszban a felnőttek tanulása, Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Kar, Tanárképző Intézet, Gödöllő, 2006. (133-140. o.):

 

 

 

 

 

 

 

Comparative study about  the development of Austrian and Hungarian Adult Education, Bamberg 2006  Conference of the International Society for Comparative Adult Education , pp. 182-191

 

 

 

 

 

 

 

Egy csapatnyi doktorjelölt – Humán Saldo 2006. Különszám 22-25.

 

 

 

 

 

 

 

Tudásközpont Volkswagen módra – Humán Saldo 2006. 4. 162-164.

 

 

 

 

 

 

 

Felsőoktatás és felnőttképzés. In Henczi Lajos (szerk.): A szak- és felnőttképzés-szervezés gyakorlata, Raabe Tanácsadó és Kiadó Kft., 2007. II. 1-9.

 

 

 

 

 

 

 

Gyermekszociológiáról gondolkodva – Ifjúsági Szemle 2007. 3. 81-90.

 

 

 

 

 

 

 

Bilanz und Perspektíven der  gesellschaftpolitischen Wirkungen der EU-Erweiterung in Ungarn, Osteuropa und wir LIT Verlag Berlin 2007.  79-88

 

 

 

 

 

 

 

 A német felnőttképzés folyóirata a DIE  - Felnőttképzés 2007. 4. 55-56.

 

 

 

 

 

www.nive.hu

 

 

 

 

 

 

 

 Barosstól a szimulátorig Felnőttképzés 2007. 4. 33-41.

 

 

 

 

 

 

 

Teljesítménykultúra és együttműködési készség – Felnőttképzés 2008. 2. 19-35.

 

 

 

 

 

 

 

Alapképzéstől a lézertechnikai kurzusokig – Felnőttképzés  25-27.

 

 

 

 

 

 

 

Keleten a helyzet – A munkanélküliek képzésétől a lézertechnikai kurzusokig Humán Saldo 2008/4. 175-177.

 

 

 

 

 

 

 

Az időskorúak képzésének lehetőségei és problémái In Képzés, munkaerőpiac, egészség / Forrai Judit szerk. ;  ELTE az Élethosszig Tartó Művelődésért Alapítvány. 2008. 85-95.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanyáról a nagyvárosba és vissza. Muharay Elemér és jászberényi kötődései SZIN 2007. december 25-28. http://www.muharay.hu/index.php?menu=88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Similarities and differences Regionalisierung – Internationalisierung Pécs 2008. 77-84.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interjúk, naplók, fordítások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nemcsak a csápjaimat, hanem a lábaimat is betettem Magyarországra - interjú András Imre szociológussal, a Bécsi Magyar Egyházszociológiai Intézet vezetőjével - Jászkunság 1993. 4.sz. 27-31 p.

 

 

 

 

 

 

 

Megfontoltan és nem érzelmi alapon dönteni - interjú Zalai Ernő közgazdászprofesszorral. Jászkunság 1993. 1. sz. 13 - 16 p.

 

 

 

 

 

 

 

Tétova vállalkozók - Zárt kör 1993. 2. sz. 80 - 82 p.

 

 

 

 

 

 

 

Autonómia, utórendiség, modernizáció - interjú Márkus István szociológussal - Jászkunság 1993. 2. sz. 42 - 45 p.

 

 

 

 

 

 

 

Mindig kilencvenig számolnak - útinapló Dániából - Jászkunság 1995. 1. sz. 22 - 29 p.

 

 

 

 

 

 

 

Gyökerek földkérdés, kereszténydemokrácia - Beszélgetés Czettler Antal Svájcban élő jogásszal - Jászkunság 1996. 1. sz. 23-28p.

 

 

 

 

 

 

 

Itt annyi akarás van, és olyan kevés segítség érkezik interjú Szekeres Imre politikussal  = Jászsági évkönyv. 1996. 198-208.

 

 

 

 

 

 

 

MERRE tartanak a megye gimnáziumai? Kerekasztal-beszélgetés. [Vitavezető:] Pethő László. = Jászkunság. 43. 1997. 5. 234-239

 

 

 

 

 

 

 

Seppo Sivonen: Felsőoktatás és felnőttképzés Finnországban – Magyar Felsőoktatás 1999. 1-2. 29-32. 

 

 

 

 

 

 

 

BANGÓ Jenő: Regionális központtá válhatunk. Beszélgetés -- aacheni szociológussal.  = Magyar napló. 13. 2001. 1. 57-58.

 

 

 

 

 

 

 

PALÁDI-KOVÁCS Attila: Hagyomány és modernizáció Európa népeinek kultúrájában. Beszélgetés -- akadémikussal, az MTA Néprajzi Kutatóintézetének igazgatójával.  = Magyar napló. 13. 2001. 7-9. 97-100.

 

 

 

 

 

 

 

DOBÁK Miklós: Jobb kondásnak lenni egy gazdag házban, mint számadónak egy szegény házban. Interjú -- közgazdász professzorral. = Magyar napló. 14. 2002. 4. 52-56.

 

 

 

 

 

 

 

Egyéni képzési rendszer, mosódió, teljesítményértékelés interjú Király Éva humán erőforrás menedzserrel Felnőttképzés 2008/1. 41-45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SZERKESZTÉSEK

 

 

 

 

 

 

 

 Jászsági évkönyv 1993-2013.  www.epa.hu

 

 

 

 

 

 

 

Tanulmányok az önkormányzatok köréből - Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Tanács Tudományos Koordinációs Bizottsága Szolnok 1990. 330. p. (Jernei Bálinttal közösen)

 

 

 

 

 

 

 

Jászkunság - jászsági tematikus szám 1993. február 47. p.

 

 

 

 

 

 

 

Jászsági Évkönyv 1993. Jászberény 1993. Jászsági Évkönyv Alapítvány 212 p. www.jaszsag.uw.hu

 

 

 

 

 

 

 

Jászsági Évkönyv 1994. Jászberény 1994. Jászsági Évkönyv Alapítvány 316 p.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jászsági Évkönyv 1995. Jászberény 1995. Jászsági Évkönyv Alapítvány 336 p.

 

 

 

 

 

 

 

Jászsági Évkönyv 1996. Jászberény 1996. Jászsági Évkönyv Alapítvány 312 p.

 

 

 

 

 

 

 

Jászsági Évkönyv 1997. Jászberény 1997. Jászsági Évkönyv Alapítvány 354 p.

 

 

 

 

 

 

 

Jászkunság - oktatási tematikus szám 1997/4.

 

 

 

 

 

 

 

Jászsági Évkönyv 1999. Jászberény 1999. Jászsági Évkönyv Alapítvány 258 p.

 

 

 

 

 

 

 

Jászsági Évkönyv 2000. Jászberény 2000. Jászsági Évkönyv Alapítvány 234 p.

 

 

 

 

 

 

 

Andragógia az ezredforduló változó világában. Országos Közoktatási Intézet Felnőttoktatási és Kisebbségi Központ, Bp. 2001.  153.  p.

 

 

 

 

 

 

 

Jászsági Évkönyv 2001. Jászberény 2001. Jászsági Évkönyv Alapítvány 296 p.

 

 

 

 

 

 

 

Közművelődés és felnőttképzés Írások Maróti Andor 75. születésnapjára – Élethosszig Tartó Művelődésért Alapítvány Budapest Bp. 2002. 428. p.

 

 

 

 

 

 

 

Jászsági Évkönyv 2002. Jászberény 2002. Jászsági Évkönyv Alapítvány 338 p.

 

 

 

 

 

 

 

Munkástörténet-Munkásantropológia – Bp. 2003. Napvilág kiadó 212. p.

 

 

 

 

 

 

 

Jászsági Évkönyv 2003. Jászberény 2003. Jászsági Évkönyv Alapítvány 352 p.

 

 

 

 

 

 

 

Jászsági Évkönyv 2004. Jászberény 2004. Jászsági Évkönyv Alapítvány 252 p.

 

 

 

 

 

 

 

Jászsági Évkönyv 2005. Jászberény 2005 Jászsági Évkönyv Alapítvány 245 p

 

 

 

 

 

 

 

Jászsági Évkönyv 2006. Jászberény 2006. Jászsági Évkönyv Alapítvány 254 p

 

 

 

 

 

 

 

Jászsági Évkönyv 2007. Jászberény 2007. Jászsági Évkönyv Alapítvány 428 p

 

 

 

 

 

 

 

Jászsági Évkönyv 2008. Jászberény 2008. Jászsági Évkönyv Alapítvány 271 p

 

 

 

 

 

 

 

 Jászsági Évkönyv 2009. Jászberény 2009. Jászsági Évkönyv Alapítvány 318. p.

 

 

 

 

 

 

 

Jászsági Évkönyv 2010. Jászberény 2010. Jászsági Évkönyv Alapítvány 353. p.

 

 

 

 

 

 

 

ELŐADÁSOK NEMZETKŐZI KONFERENCIÁKON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

First European Conference of Sociology - Viena 1992.

 

 

 

 

 

 

 

XIVth World Congress of  Sociology  Bielefeld 1994.

 

 

 

 

 

 

 

History of Elite Education in Central Europe - Cracow Conference 25 - 27. April 1996.

 

 

 

 

 

 

 

Urban Education: Challanges for the Sociology of Education - Midterm Conference of the ISA - Los Angeles June 20-22. 1996.

 

 

 

 

 

 

 

VI. International Conference on the History of Adult Education, September 2-5. 1996.  Fridrich Schiller Universität Jena

 

 

 

 

 

 

 

International Conference on the Interetnic Realtions - Jasi (Rumania) 16-19 April 1997.

 

 

 

 

 

 

 

Childhood and Socialism - ACEI World Conference - Sopron 16-19. June 1997.

 

 

 

 

 

 

 

The Role of the new Non-profit Organizations in Eastern Europe - Luton (England) 28-29. November 1997.

 

 

 

 

 

 

 

The Challenge of Modernisation – Education and Adult Education Policy in Hungary, 1950 to the Present - VII. International Conference on the History of Adult Education 12-16. July 1998. University of Dundee

 

 

 

 

 

 

 

The Role of the New Farmers and Co-operatives in Hungarian Rural Areas – Rurality in Europe at the threshold of centuries Cluj-Kolozsvár 1999. 75-80.

 

 

 

 

 

 

 

Die soziologie und die Erwachsenenbildung - Die änderungstendenzen in der Ausbildung – VI. Mitteleuropäischen Symposium Für Erwachsenenbildung – Pécs 2000. 1-3 Juli  

 

 

 

 

 

 

 

Die Hauptstrebungen der ländlichen Erwachsenenbildung in Mitteleurope - VIIIth International Conference on the History of Adult Education 200. 20-23. August, Pécs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hazai és nemzetközi együttműködések

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Munkakapcsolatok hazai kutató- és felsőoktatási intézményekkel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Népművelési Intézet – Magyar Művelődési Intézet

 

 

 

 

 

 

 

ELTE Tárgyi Néprajzi Tanszék – 1968 - folyamatos

 

 

 

 

 

 

 

ELTE Szociológiai Intézet 1983 - folyamatos

 

 

 

 

 

 

 

MTA Társadalomtudományi (utóbb Politikatudományi) Intézet 1985 - folyamatos

 

 

 

 

 

 

 

Oktatáskutató Intézet 1987 – folyamatos

 

 

 

 

 

 

 

MTA Néprajzi Intézet 1988 – folyamatos

 

 

 

 

 

 

 

Gödöllői Agrártudományi Egyetem Vezetéstudományi Tanszék 1994

 

 

 

 

 

 

 

Miskolci Egyetem Kulturális Antropológia Tanszék 1997-1998

 

 

 

 

 

 

 

Babes-Bolyai Tudományegyetem Szociológiai Tanszék 1991

 

 

 

 

 

 

 

Paedagogische Akademie Linz – 1991-

 

 

 

 

 

 

 

Lehrstuhl für Erwachsenenbildung Fridrich Schiller Universität Jena - 1993

 

 

 

 

 

 

 

Early Childhood Reserach Center University of Buffalo 1994 -

 

 

 

 

 

 

 

Hochschule Vechta 1995 –

 

 

 

 

 

 

 

Országos Közoktatási Intézet Felnőttoktatási Osztály 1995 – folyamatos

 

 

 

 

 

 

 

KLTE Neveléstudományi Tanszék 1999 –

 

 

 

 

 

 

 

Lehrstuhl für Wirtschaftswissenschaften und Didaktik der RWTH Aaachen 1996 -

 

 

 

 

 

 

 

Adult and Continuing Education, Graduate School of Education, Tohoku University, Japan 2003 –

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉG VISSZHANGJA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recenziók:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiss Tamás T.: Könyv a tanítókról – Új Pedagógiai Szemle 1992. 5. sz.

 

 

 

 

 

 

 

Szabó Imre: A tanítóság kétszáz éve – Köznevelés 1992. november 23. 

 

 

 

 

 

 

 

Sárkány Mihály: Tanítókról indulat nélkül – Közvnevelés 1993. január 29.

 

 

 

 

 

 

 

Wirth István: A tanítók és a társadalom – Új Néplap 1993. február 13.

 

 

 

 

 

 

 

Kováts Dániel: Négy könyv művelődésünk múltjáról – Holnap 1993. 10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die österreichische Volkshochschule März 1997. 183/48. (Ismertetés Az osztrák és a svájci felnőttoktatás c. könyvről)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jászsági Évkönyv 1997. - Jászkunság 1997.

 

 

 

 

 

 

 

Kováts Dániel. Jászsági Évkönyv – Honismeret 1998. 3. sz.

 

 

 

 

 

 

 

Bellon Tibor: Jászsági Évkönyv 1998. – Jászkunság 1999. 2. sz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vadász István: Egy mikrorégió az ezredfordulón – Jászkunság 1999. 4-5.

 

 

 

 

 

 

 

Nagy Mária: Jászok világa, jászok a világban – Iskolakultúra 1999. 10. sz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

eunicesildenafilcitrate.com

(100mg sildenafil for sale, 2021.04.06 01:25)

buy sildenafil online no prescription https://eunicesildenafilcitrate.com/ sildenafil online for sale

vegavardenafil

(levitra generic vardenafil, 2021.04.04 23:25)

us prices on vardenafil https://vegavardenafil.com/ vardenafil 40 mg

alprostadildrugs.com

(alprostadil injection demonstration video, 2021.04.04 18:36)

alprostadil cost per dose https://alprostadildrugs.com/ alprostadil 40mcg/cartridge inj system

Finasteride Vs Propecia Hair Loss Treatment KelCeap

(KelCeap, 2019.10.19 12:47)

Keflex Dose [url=http://curerxshop.com]cialis 20mg price at walmart[/url] Zithromax For Bronchitis Strattera 18